U bent niet ingelogd.


Via akkerbouwplaza.nl inlog kunt u inloggen op agriprins.nl

Voorvertoningen voor de geïnteresseerden

Gegevens filteren

Hiermee kunt u een overzicht maken van specifieke transacties waarin u geinteresseerd bent. Bijvoorbeeld wat is er betaald voor een partij Ramos, kleiner dan 200 ton transactieafsluitdatum tussen 7 augustus en 17 september 2012.

Voorbeeld informatie agriprins

Hier ziet u een voorbeeld van een deel van de transactie informatie zoals die tot medio september op agriprins te zien was. In totaal stonden er toen enkele honderden transacties oogst 2012 (vooral af land) in het systeem.

Bevestigings SMS
Als een afnemer een transactie  heeft ingebracht dan stuurt het systeem automatisch een sms naar de mobiele telefoon van de betreffende teler met de mededeling dat deze op de website staat en het verzoek
om te controleren of de ingebrachte gegevens correct zijn.
Transacties melden door telers
Telers hebben via deze knop de mogelijkheid een (gescande) transactie per email aan te leveren. Na verificatie worden de contractgegevens door PA ingebracht in Agriprins. De teler krijgt dan een wachtwoord en kan in Agriprins kijken.
U kunt hiervoor ook direct contact opnemen met de Brancheorganisatie Akkerbouw: 079 - 3030 330.
Voorbeeld grafiek
Grafiek: verloop transactieprijzen in de tijd
van de door u al of niet gefilterde transacties worden de hoogste en laagste prijzen in de tijd in een standaard grafiek weergegeven.
 De rode lijn geeft de laagste transactieprijzen in de tijd weer en de groene lijn de hoogste.
Als u met uw muis over een punt in de grafiek beweegt kunt de exacte datum en prijs zien
Wanneer er alleen een groene lijn zichtbaar is, is de laagste prijs gelijk aan de hoogste prijs